Şerif Mardin’in Hayatı

Zeynep Serra Baş DER Kİ;

1927 de İstanbul da Büyükelçi Şemsettin Mardin, Ahmet Cevdet Paşanın kızı Reha Mardin’in çocuğu olarak dünyaya geldi. Orta öğretimine Galatasaray lisesinde başlayıp Amerika’da devam ettirdi. Daha sonra Stanford Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans Eğitimi’ni John Hopkins Üniversitesi’nde Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde yaptı. 1954 de ABD’den Türkiye’ye döndü ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Asistan olarak çalışmaya başladı. Doktorasını “Yeni Osmanlıların Düşünsel Yapıtları” konulu teziyle Stanford Üniversitesi’nde tamamladı. Bu esnada Forum Dergisi’nin kadrosunda yer alarak 12 Yıl dergide yazılar yazdı. Kısa süreli bir siyasi deneyimin içine girdi (Ersözlü, 2017). Daha sonra tekrar ABD’ye giderek Princeton ve Harvard Üniversitesi’nde çalıştı. 1961’de Türkiye’ye dönse de yurtdışında 1986’ya kadar dersler vermeye de devam etti. 1964’te doçentliğini tamamladı, 1969’da profesörlüğe yükseldi. 13 yıl Ankara Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 1973’te Boğaziçi Üniversitesine geçmiş kurucusu olduğu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin Dekanlığını ve Sosyoloji Bölümü Başkanlığı yaptı. Daha sonra 13 sene Washington daki American University bünyesinde faaliyet gösteren İslâmî Araştırmalar Merkezi’nin başkalığını yaptı (a.g.m.). Aynı zamanda Sabancı Üniversitesi’nde öğretim görevliliğine devam etti. Columbia ve California, İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak dersler verdi. “Din ve İdeoloji” çalışması Oxford Üniversitesi müfredatına girdi. Çeşitli Tv kanallarında İnsan, Târih, Sosyoloji, Popüler Kültür konularında Sohbet Programlarına katıldı. ODTÜ Prof. Dr. Mustafa Parlar Eğitim ve Araştırma Vakfı Yıl’ın Bilim Adam’ı Ödülü’nü Prof. Dr. Tekin Dereli ile birlikte aldı (a.g.m.). 2000 yılından 2011 yılına kadar Sabancı Üniversitesinde lisansüstü düzeyde dersler ve seminerler vererek öğrenci yetiştirmiştir. 2007’de Ruşen Çakır’ın Vatan Gazetesi adına kendisiyle yaptığı bir söyleşi de “Mahalle Baskısı” kavramını ortaya attı. 2010-2011’de İnsan, Târih, Sosyoloji, Popüler Kültür konularında her Pazar yayınlanan “Gerçek Orada Bir Yerde” adlı sohbet programında yer aldı (a.g.m.). Son olarak da 2014 yılından vefatına kadar İstanbul Şehir Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 6 Eylül 2017 yılında vefat etti. 90 yıllık hayatının 70 yılı boyunca akademik çalışmalar yapan Mardin, 85 makale, 11 söyleşi, Forum’da çıkan 45 deneme/yazı, 18 kitap tanıtımı, 5 müstakil kitap, 5 makaleler derlemesi kitap yazdı. (Arlı, 2006, s. 90) Türkiye de sosyal bilimcilerin çoğu, Şerif Mardin’in eğitiminden dolaylı veya dolaysız geçmiştir. Birçok araştırmacı, siyaset adamı ve akademisyen yetiştirmiştir.

KAYNAKÇA

Arlı, A. (2006). Şerif Mardin Biyografyası (1950-2007). Divan İlmî Araştırmalar, 2(21), 89-114.

Ersözlü, K. (2017). Garpzedeler. 01 28, 2018 tarihinde http://www.academia.edu/34574358/%C5%9Eerif_Mardin. pdf adresinden alındı.